Lượt xem: 208603

Cách mạnh mẽ nhất để giới thiệu dịch vụ của bạn là tổ chức các sự kiện trên Facebook

Những gì bạn có được trong dịch vụ này:

Tăng số thành viên tham dự sự kiện của bạn
Khởi chạy sản phẩm của bạn tiếp cận được số lượng lớn khách hàng tiềm năng
Lưu ý: Mỗi thành viên được mời về sự kiện của bạn sẽ được 100% người thật có các thông tin thực tế mời về sự kiện của bạn. Bạn có thể lựa chọn đối tượng là người Ấn Độ hoặc mọi người trên thế giới

Số lượng tối đa thành viên tôi có thể mời được cho 1 sự kiện là 150.000 người

BÁO GIÁ: Mời 5000 thành viên/ giá 200K

Thời gian hoàn thành 24h

Bạn chỉ cần gửi link sự kiện và yêu cầu về đối tượng mọi việc còn lại tôi sẽ lo

 

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung